Pravilnik 

PRAVILNIK o provedbi postupaka jedPRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluganostavne nabave robe, radova i usluga

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Javna nabava – komunalno vozilo za skupljanje otpada 

Trgovačko društvo Rakovica d.o.o. dana 24.04.2017. godine objavljuje postupak javne nabave za predmet nabave : Nabava komunalnog vozila za skupljanje otpada . Poziv na dostavu ponude objavljen je u Elektroničkom oglasniku javna nabave. Objava – EOJN https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1079777

OBAVIJEST 

Obaviještavaju se stanovnici naselja Rakovica, Brajdić Selo, Jelov Klanac i Broćanac da će se zbog praznika odvoz komunalnog otpada umjesto u četvrtak 08.10.2015. godine obaviti u petak 09.10.2015. godine. Molimo da u predviđenom terminu postave kante za odvoz otpada.  

KOMPOSTIRANJE NA KUĆNOM PRAGU 

Poštovani korisnici, Društvo Rakovica d.o.o. provodi projekt proizvodnje komposta za vlastite potrebe (tamo gdje je to moguće ). Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari. Za ovaj pilot projekt su […]

OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA 

Obavijest o dovozu otpada

Odvoz komunalnog otpada zbog praznika 

Obavijest o dovozu otpada

OBAVIJEST O ODVOZU AZBESTNOG I EE OTPADA 

ODVOZ AZBESTNOG OTPADA ZBRINJAVANJE EE OTPADA

OBAVIJEST 

Poštovani korisnici, Ured trgovačkog društva Rakovica d.o.o. preselio se na novu lokaciju- adresa Rakovica 32, zgrada u kojoj se nalazi ljekarna, na 2. katu. Uredovno radno vrijeme ostaje isto.

OBAVIJEST 

HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce da će zbog redovitog godišnjeg pregleda i održavanja elektroenergetskog postrojenja dana 14.04.2015. godine, biti obustavljena isporuka električne energije: od 08,00 do 14,00 sati za cijelo područje Općine Rakovica

Categories