KOMPOSTIRANJE NA KUĆNOM PRAGU

Poštovani korisnici,
Društvo Rakovica d.o.o. provodi projekt proizvodnje komposta za vlastite potrebe (tamo gdje je to moguće ).
Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari.

Za ovaj pilot projekt su nabavljeni komposteri koji će biti podijeljeni našim korisnicima.

Svi zainteresirani mogu se javiti u prostorije društva do 15.09. 2015. godine gdje će dobiti upute o korištenju kompostera, te potpisati zapisnik o preuzimanju kompostera.

Zainteresirani građani moraju:
– biti s područja općine Rakovica,
– posjedovati uređenu okućnicu ili vrt iz kojih se zbrinjava bio otpad,
– imati podmirene obveze prema Općini Rakovica – komunalna naknada,
– imati podmirene obveze prema trgovačkom društvu Rakovica d.o.o.

Prioriteti:
– površina okućnice i količina bio otpada,
– broj osoba koje će koristiti kompostere,
– mogućnost smještaja kompostera,
– redoslijed podnošenja zahtjeva

Obveza korisnika:
– voditi brigu o opremi u maniri dobrog gospodara
– redovno i pravilno koristiti kompostere
– redovno i pravilno održavati kompostere
– upotrebljavati kompostere na lokaciji koja je navedena u zapisniku
– zaštita od krađe
– suradnja pri provjeravanju korištenja kompostera
Obrazac zahtjeva dostupan je na web stranici Općine Rakovica (www.rakovica.hr), web stranici Rakovica d.o.o. (www.rakovica-doo.hr) ili u sjedištu društva Rakovica d.o.o. na adresi Rakovica 32.

 

Zahtjev

Trgovačko društvo Rakovica– upute za kompostiranje

 

Post Tags
About Author: Danijela Marinić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *