Djelatnosti

 

Sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu naše poduzeće osigurava trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja kroz održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

 

Djelatnosti koje obavlja RAKOVICA d.o.o.:

  • održavanje zelenih javnih površina
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • održavanje groblja i pogrebni poslovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *