Izmjena javnog natječaja – električar domar ložač 

Izmjena javnog natječaja – električar – scan Izmjena javnog natječaja – opis poslova – električar – scan

Javni natječaj za direktora Spelekoma i Rakovice d.o.o.+ Opis poslova i podaci o plaći +literatura 

Opis poslova i podaci o plaći Javni natječaj Materijali za natječaj nalaze se na sljedećem linku.

NATJEČAJ – prodaja traktora JOHN DEERE 

NATJEČAJ – prodaja traktora JOHN DEERE

Pravilnik 

PRAVILNIK o provedbi postupaka jedPRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluganostavne nabave robe, radova i usluga

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Javna nabava – komunalno vozilo za skupljanje otpada 

Trgovačko društvo Rakovica d.o.o. dana 24.04.2017. godine objavljuje postupak javne nabave za predmet nabave : Nabava komunalnog vozila za skupljanje otpada . Poziv na dostavu ponude objavljen je u Elektroničkom oglasniku javna nabave. Objava – EOJN https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1079777

OBAVIJEST 

Obaviještavaju se stanovnici naselja Rakovica, Brajdić Selo, Jelov Klanac i Broćanac da će se zbog praznika odvoz komunalnog otpada umjesto u četvrtak 08.10.2015. godine obaviti u petak 09.10.2015. godine. Molimo da u predviđenom terminu postave kante za odvoz otpada.  

KOMPOSTIRANJE NA KUĆNOM PRAGU 

Poštovani korisnici, Društvo Rakovica d.o.o. provodi projekt proizvodnje komposta za vlastite potrebe (tamo gdje je to moguće ). Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari. Za ovaj pilot projekt su […]

OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA 

Obavijest o dovozu otpada

Odvoz komunalnog otpada zbog praznika 

Obavijest o dovozu otpada