Plan nabave za 2019-tu godinu – Rakovica d.o.o. 

Plan nabave za 2019- tu godinu – Rakovica d.o.o. – scan

Plan nabave za 2019. – tu godinu – Spelekom d.o.o. 

Plan nabave za 2019- tu godinu – Spelekom d.o.o. – scan