Odluka o poništenju javnog natječaja za radno mjesto Električar – domar – ložač 

Odluka o poništenju javnog natječaja – Električar domar ložač

Odluka o poništenju javnog natječaja za direktora/direktoricu Spelekoma d.o.o. i Rakovice d.o.o. 

Odluka o poništenju javnog natječaja – direktor direktorica

Plan nabave – Spelekom d.o.o. – 2018. godina 

Plan nabave, sken – Spelekom d.o.o.

Plan nabave Rakovica d.o.o. – 2018. godina 

Plan nabave, sken – Rakovica d.o.o.

Izmjena javnog natječaja – električar domar ložač 

Izmjena javnog natječaja – električar – scan Izmjena javnog natječaja – opis poslova – električar – scan

Javni natječaj za električara/domara/ložača 

Opis poslova i podaci o plaći Javni natječaj (električar, domar, ložač) Materijale možete preuzeti na sljedećem linku

Javni natječaj za direktora Spelekoma i Rakovice d.o.o.+ Opis poslova i podaci o plaći +literatura 

Opis poslova i podaci o plaći Javni natječaj Materijali za natječaj nalaze se na sljedećem linku.