Javna nabava – komunalno vozilo za skupljanje otpada 

Trgovačko društvo Rakovica d.o.o. dana 24.04.2017. godine objavljuje postupak javne nabave za predmet nabave : Nabava komunalnog vozila za skupljanje otpada . Poziv na dostavu ponude objavljen je u Elektroničkom oglasniku javna nabave. Objava – EOJN https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1079777