KOMPOSTIRANJE NA KUĆNOM PRAGU 

Poštovani korisnici, Društvo Rakovica d.o.o. provodi projekt proizvodnje komposta za vlastite potrebe (tamo gdje je to moguće ). Kompostiranje je najstariji način recikliranja otpada. Radi se o postupku biološke razgradnje organskih materijala, čime se biološki otpad smanjuje, a kao rezultat toga nastaje kompost koji sadrži humus i druge hranjive tvari. Za ovaj pilot projekt su […]