JAVNI POZIV 

Javni poziv za dostavu prijava na stručno osposobljavanje